Schüco: tam, kde sa vízie stávajú realitou.

Každý podnik má svoje vízie. Tie čo má Schüco sú: šetriť prírodné zdroje Zeme, a tým chrániť Modrú planétu. Táto vízia nachádza jasné vyjadrenie v koncepcii Energia2 - energiu šetriť a energiu získavať. Koncepcia, ktorá sa stáva realitou vo všetkých výrobkoch Schüco.

Cieľ bezpečnej budúcnosti uskutočňuje Schüco svojou 60-ročnou skúsenosťou. Inovatívnymi riešeniami v oblasti okien, fasád a solárnych systémov. A s orientáciou na zákazníka, ktorá učinila z podniku najznámejšiu, ako aj najspoľahlivejšiu značku stavebného priemyslu.
Súčasne platí: Schüco je prominentná značka. Samozrejmosť, ktorá zaväzuje k najvyšším nárokom na vlastnú prácu. V praxi to znamená potrebu vytvárať energeticky efektívne riešenia, ktoré sú spojené s jasne definovanými úžitkovými hodnotami: energiou, bezpečnosťou, komfortom a dizajnom. A to znamená excelentne, inovatívne, partnersky a zodpovedne vyznávať hodnoty, ktoré sú v každodennom živote uplatňovanou podnikovou filozofiou. 

Najväčším ziskom pre podnik je uplatňovanie hodnôt.

Excelentnosť. Byť len dobrým, to spoločnosti Schüco nepostačuje. Požiadavkou je precíznosť a dokonalosť. Jedným slovom: Excelentnosť. Vo všetkých oblastiach pôsobenia. Pri všetkých projektoch každodennej činnosti. Ako uplatňovaná realita.

Inovácia. Schüco je lídrom na trhu. No to znamená aj neustále pracovať na nových inováciách. Ponúkať najlepšie riešenia. Aj naďalej byť o krok vpred pred ostatnými na trhu.

Partnerstvo. Schüco: globálna sieť 12.000 architektov, spracovateľov kovových konštrukcií, solárnych technikov, investorov a stavebníkov. Vzájomne spojených partnerstvom. Aby sa tak zvýšil spoločný úspech. A posilnila sa dôvera v Schüco a jeho sieť.

Zodpovednosť. Byť lídrom na trhu pre Schüco znamená aj prebrať zodpovednosť. Za spoločné partnerské dielo. Pre nasledujúce generácie. A pre Modrú planétu.