hliník / schüco / fasády:

Schüco SFC 85: štrukturálne fasády 

Nový fasádny systém s prerušeným tepelným mostom Schüco SFC 85 (Stick Frame Construction) umožňuje ako štrukturálny variant vytvorenie architektonicky mimoriadne kvalitných riešení pre zavesené fasády. Vďaka plošnému zalícovaniu včlenených otváravých prvkov do jednej roviny sú pevné polia a otváravé prvky zvonka i zvnútra výzorovo identické.


Testované systémové riešenie od Schüco ponúka s tromi typmi zasklenia a novou generáciou kovaní široký priestor pri stvárnení fasády. V prípade zvláštnych tepelno-izolačných požiadaviek možno vyhotoviť aj v .HI variante.

Architekti,Fasády,Produkty,Fasády a svetlíky,Hliník,Fasády so štrukturálnym      zasklením,SFC 85


Vlastnosti a výhody

  • Štrukturálna fasáda s prerušeným tepelným mostom
  • Otváravé prvky sú úplne integrované do nosnej konštrukcie, aj v kombinácii so skrytým motorovým pohonom
  • Pohľadová šírka 85 mm
  • Tri typy skla - odsadené izolačné sklo (Typ A), štandardné izolačné sklo (Typ B) s okrajovými spojmi odolnými voči UV-žiareniu a sklo so zasklievacími lištami (Typ C) - umožňujú veľký priestor pre kreatívne stvárnenie
  • Nová generácia kovaní: hmotnosť krídiel maximálne do 250kg pri otváravých prvkoch a do 300kg pri pevných poliach

Typy skla

Pre fasádny systém Schüco SFC 85 sú k dispozícii tri typy skiel - odsadené izolačné sklo, štandardné sklo s okrajovými spojmi odolnými voči UV-žiareniu a štandardné izolačné sklo so zasklievacími lištami - ktoré zohľadňujú z medzinárodného hľadiska odlišné stavebno-právne požiadavky a špecifické zvláštnosti jednotlivých krajín.

Zatiaľ čo pomocou odsadeného izolačného a štandardného izolačného skla s okrajovými spojmi odolnými voči UV-žiareniu je možné realizovať perfektné štrukturálne riešenia, použitie zasklievacích líšt ponúka ďalšiu systémovú alternatívu - možnosť vytvoriť aj fasádu s rámovým vzhľadom.

Nová generácia kovaní

Nová generácia kovaní oslovuje mimoriadne citlivo zladeným sortimentom: pre hmotnosť krídiel do 250 kg je k dispozícii sedem zvislo výklopných nožníc a dva rôzne typy paralelne odsuvných kovaní. Exkluzívne v dvoch veľkostiach ponúkané otočné obmedzovače (pre výklopné okná) plynulo zabezpečujú otvorené krídlo pred tlakom/ťahom vetra.