Schüco AWS 90.SI+

Nové hliníkové okná Schüco AWS 90.SI+ spájajú výhody hliníka ako materiálu a na budúcnosť orientovanú tepelno-izolačnú schopnosť, pričom vytvárajú trvalo zaujímavú architektúru.

Pritom okná Schüco AWS 90.SI+ nespĺňajú len náročné požiadavky najvyššej tepelno-izolačnej schopnosti, akú doposiaľ dosahovali len plastové a drevené okná. Tieto vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti pri použití stavebnicového systému AWS sa dosiahli za súčasného splnenia najvyšších architektonických požiadaviek z hľadiska dizajnu a možností stvárnenia pri iba 90 mm stavebnej hĺbke.

V kombinácii so skrytým kovaním Schüco AvanTec možno vyhotoviť priehľadné formáty s hmotnosťou do 160 kg, v kombinácii so Schüco TipTronic možno v budovách odkryť ďalší energetický potenciál.

Vlastnosti a výhody

  • Najvyššia tepelno-izolačná schopnosť pri stavebnej hĺbke 90 mm a hodnoty Uf od 0,71 W/(m²K)
  • Priemerná hodnota Uf = 1,0 W/(m²K) pri pohľadovej šírke 117 mm a Uw = 0,8 W/(m²K) s Ug = 0,6 W/(m²K) a KS-dištančnými rámikmi
  • Koextrudované stredové tesnenie so zástavkami
  • Optimalizovaná izolačná zóna s penovými izolátormi
  • Široký sortiment profilov umožňuje rozmanité varianty riešení
  • Kompatibilné s dvernou sériou ADS 90.SI

Úroveň pasívnych domov: nový tepelno-izolačný štandard pre hliníkové okná