hliník / schüco / fasády:

Schüco fasádny systém FWS 50 / FWS 60

Stĺpikovo-priečniková fasáda Schüco FWS 50 / FWS 60 spája najjednoduchšie spracovanie s najvyššou energetickou úspornosťou úrovne pasívneho domu..

Fasáda Schüco FWS 50 / FWS 60 ponúka architektom v bežných pohľadových šírkach na varianty bohaté alternatívy stvárnenia - vrátane SI-vyhotovení certifikovaných pre pasívny dom.

Fasáda Schüco FWS 50 / FWS 60 ponúka architektom v bežných pohľadových šírkach na varianty bohaté alternatívy stvárnenia - vrátane SI-vyhotovení certifikovaných pre pasívny dom.Fasáda Schüco FWS 50 / FWS 60 ponúka architektom v bežných pohľadových šírkach na varianty bohaté alternatívy stvárnenia - vrátane SI-vyhotovení certifikovaných pre pasívny dom.

Jednoliaty štrukturálny výzor sa docieli prostredníctvom profilov, ktoré sú viditeľné len z bočného pohľadu. Zvonka možno pozorovať len sklenené plochy s jemnými tieňmi špár.Rozšírené možnosti z hľadiska tepelno-izolačnej schopnosti ponúka dvojdielny dištančný rámik skla z ušľachtilej ocele pre vzducho- a plynotesné okrajové spoje.

Fasáda Schüco FWS 50 / FWS 60 zdvíha latku spracovania a energetickej úspornosti. Pri ďalšom vývine osvedčeného systému sa bralo na zreteľ najmä optimalizovanie spracovania v dielni a na stavbe. Nové sériovo vyrábané systémové komponenty zabezpečujú napr. v dielni podstatne rýchlejšie a tým racionálnejšie zhotovovacie procesy.

Nové systémové komponenty racionalizujú najmä spracovateľské procesy na stavenisku: napríklad inovatívny systém napojenia na stavebný objekt, ktorý minimalizáciou rozhraní zaisťuje bezpečné spracovanie.

Vďaka novému programu nosníkov skla možno tabule veľmi vysokých hmotností do budúcnosti spracovávať ešte jednoduchšie - a to pri súčasne vyššom prenose zaťaženia.

Nový druh systému vedenia káblov ihneď poskytuje spracovávateľovi kovov bezpečnú integráciu elektrických komponentov do stĺpikovo-priečnikovej fasády.

Vlastnosti a výhody

  • Štrukturálna fasáda vhodná pre tabule skla s hmotnosťou do 375 kg pri pevných poliach
  • Je možné použiť maximálne rozmery tabúľ do 2.600 mm x 4.200 mm
  • Dvojdielne dištančné rámiky skla z ušľachtilej ocele pre vzducho- a plynotesné okrajové spoje
  • Možno aplikovať viactabuľové izolačné sklá podľa  DIN EN 1279, časť 3 s hodnotou koeficientu Ug - 1,1 W/m2K
  • Možno použiť nasucho vkladané plošne zalícované alebo U-profilové silikónové tesnenie, ako aj tmelené tesnenie
  • Rozšírené kombinačné možnosti hrúbky skla vnútornej a vonkajšej tabule (6 až 14 mm)
  • Možno použiť otváravý prvok Schüco AWS 102 ako von výklopné alebo paralelne odsuvné okno
  • Nové kovania pre krídla s hmotnosťou do 250 kg pri otváravých prvkoch
  • Európske technické povolenie ETA-05/0114